Heiloo-West goes West!

Op 3 juli hebben wij tijdens de Algemene Beschouwingen speciale aandacht gevraagd voor het verkeer dat zich dagelijks door de Kerkelaan en de Stationsweg wurmt en daarbij de vraag opgeworpen op welke wijze het ‘gedrag’ van de automobilist kan worden beïnvloed.

Kort samengevat hebben wij het college het volgende verzocht: werk op korte termijn een publiekscampagne met bijbehorende bewegwijzering uit onder het motto: “Heiloo-West goes West”!

Ter toelichting: indien u vanuit Heiloo-West (bijv. het Malevoort) naar de binnenstad van Alkmaar rijdt, dan zullen vele inwoners geneigd zijn de Stationsweg of de Kerkelaan te nemen. Het is echter een feit dat de reistijd naar de ringweg van Alkmaar (ter hoogte van De Meent) via de Hoeverweg exact even lang is! Deze wijsheid volgt uit jarenlange persoonlijke ervaring en uit routenet.nl. (zie Heiloo West goes West).

Wij zien dat de aandacht bij het oplopen van het nieuwe Verkeersplan zich vooral concentreert op rekenmodellen en verkeerskundige kaders. Dat laat ons er niet van weerhouden om ook in te steken op een pragmatische aanpak: daarmee kunnen we met z’n allen vandaag beginnen en kunnen we de bewoners van de Kerkelaan en Stationsweg een stuk vrolijker maken.

Hessel Hiemstra

Cartoon Heiloo-West goes West

 

 

CDA-bijdrage Algemene Beschouwingen

Tijdens de Algemene Beschouwingen op 3 juli jl. heeft de gemeenteraad zich gebogen over de Kadernota 2018 en de vraag wat de politieke partijen belangrijk vinden en welke accenten zij graag het komende jaar willen zien.

Samenvattend heeft CDA-Heiloo het volgende naar voren gebracht:

  • Het algemene financiële beeld is positief: we hebben een sluitende begroting, maar er komen nog een paar stevige uitdagingen. Wij hebben het college verzocht die in de vorm van keuzes na de zomer concreet aan de raad te presenteren.
  • Wij pleiten voor meer Quality Time in de zorg: De versobering in de zorg is te ver doorgeslagen. Zowel de cliënt als de verzorger (bijvoorbeeld de schoonmaakondersteuner) missen domweg tijd voor een praatje met elkaar. Dit kwam ook aan de orde tijdens de goed bezochte thema-avond over eenzaamheid. Wij vinden dit pure armoede. Het college heeft in zijn reactie toegezegd om nog dit najaar te komen met concrete voorstellen die leiden tot meer Quality Time!
  • Aanpakken ‘Holle Kiezen’ bij de hoek Stationsweg/Kennemerstraatweg en ook bij de voormalige supermarkt in de Zevenhuizerlaan: de door ons opgestelde motie met als strekking dat het college een uiterste poging doet de panden (tegen de WOZ-waarde) zelf te verwerven, is aangenomen.
  • Oproep aan het college: werk op korte termijn een publiekscampagne met bijbehorende bewegwijzering uit onder het motto: Heiloo-West goes West”! Daarmee maken we met z’n allen de bewoners van de Kerkelaan en Stationsweg een stuk vrolijker.
  • De VVV in Heiloo (gevestigd op het Willibrordusterrein) veel meer promoten: het is mooi dat het college toerisme en de zichtbaarheid van de VVV wil vergroten, maar dan moeten we de VVV dus niet ‘verstoppen’, maar juist uitgebreid promoten!

De volledige bijdrage van CDA-Heiloo vindt u hier: Algemene beschouwingen CDA 3 juli 2017 def

De fractie van CDA-Heiloo

Hessel Hiemstra (fractievoorzitter)

Hanny Kaan

Mart Brouwer de Koning

Josca Ligteringen (burgerlid)

Pak bureaucratie aan!

CDA-Heiloo is klaar met de hoeveelheid regels, administratie en bureaucratie.

Dat punt zullen we ook maken tijdens de Algemene Beschouwingen in Heiloo, waarin wij aangeven wat wij in 2018 van het College verwachten.

Samen met alle inwoners van Heiloo willen we kijken hoe we de regeldruk kunnen verminderen en politieagenten, onderwijzers, ondernemers, zorgverleners, vrijwilligers, mantelzorgers en burgers in onze gemeente meer ruimte en vertrouwen kunnen geven.

Wij horen graag welke regels u niet te geloven vindt. Dit kunnen voorbeelden zijn van bureaucratie waar je op het werk mee te maken te hebt, maar ook voorbeelden van iets dat u bij de gemeente probeert te regelen en waarbij onnodige regels in de weg zitten.

Wat kunnen wij doen?

Wij zullen als lokale CDA-fractie alle lokale voorbeelden oppakken en kijken of we dit kunnen veranderen. Het zal helaas niet altijd lukken om een regel te schrappen of aan te passen, maar we gaan met elkaar bekijken hoe ver we kunnen komen.

Daarnaast zullen wij ook niet schromen de Tweede Kamerleden van het CDA in stelling te brengen. Dus laat het ons vooral weten via www.cda.nl/datistochniettegeloven

Hessel Hiemstra

#Datistochniettegeloven