CDA-bijdrage Algemene Beschouwingen

Tijdens de Algemene Beschouwingen op 3 juli jl. heeft de gemeenteraad zich gebogen over de Kadernota 2018 en de vraag wat de politieke partijen belangrijk vinden en welke accenten zij graag het komende jaar willen zien.

Samenvattend heeft CDA-Heiloo het volgende naar voren gebracht:

  • Het algemene financiële beeld is positief: we hebben een sluitende begroting, maar er komen nog een paar stevige uitdagingen. Wij hebben het college verzocht die in de vorm van keuzes na de zomer concreet aan de raad te presenteren.
  • Wij pleiten voor meer Quality Time in de zorg: De versobering in de zorg is te ver doorgeslagen. Zowel de cliënt als de verzorger (bijvoorbeeld de schoonmaakondersteuner) missen domweg tijd voor een praatje met elkaar. Dit kwam ook aan de orde tijdens de goed bezochte thema-avond over eenzaamheid. Wij vinden dit pure armoede. Het college heeft in zijn reactie toegezegd om nog dit najaar te komen met concrete voorstellen die leiden tot meer Quality Time!
  • Aanpakken ‘Holle Kiezen’ bij de hoek Stationsweg/Kennemerstraatweg en ook bij de voormalige supermarkt in de Zevenhuizerlaan: de door ons opgestelde motie met als strekking dat het college een uiterste poging doet de panden (tegen de WOZ-waarde) zelf te verwerven, is aangenomen.
  • Oproep aan het college: werk op korte termijn een publiekscampagne met bijbehorende bewegwijzering uit onder het motto: Heiloo-West goes West”! Daarmee maken we met z’n allen de bewoners van de Kerkelaan en Stationsweg een stuk vrolijker.
  • De VVV in Heiloo (gevestigd op het Willibrordusterrein) veel meer promoten: het is mooi dat het college toerisme en de zichtbaarheid van de VVV wil vergroten, maar dan moeten we de VVV dus niet ‘verstoppen’, maar juist uitgebreid promoten!

De volledige bijdrage van CDA-Heiloo vindt u hier: Algemene beschouwingen CDA 3 juli 2017 def

De fractie van CDA-Heiloo

Hessel Hiemstra (fractievoorzitter)

Hanny Kaan

Mart Brouwer de Koning

Josca Ligteringen (burgerlid)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>