Heiloo kan nu doorpakken!

De behandeling van de Kaderbrief voor de begroting 2017 afgelopen maandag 4 juli heeft wat de CDA-fractie betreft duidelijk doel getroffen. Onze boodschap was tweeledig. Enerzijds hebben we wederom duidelijk gemaakt dat financiën belangrijk zijn, maar niet allesbepalend. We moeten oog hebben voor de menselijke maat, voor elkaar en vooral voor de kwetsbaren onder ons. Anderzijds hebben we – gesteund door vrijwel de gehele raad – het college een pakket aanvullende kaders meegegeven. Hiermee kan het college in haar laatste deel van haar termijn het verschil maken!

Wij noemen concreet:

- Het snoeien van overbodige of hinderlijke regels (deregulering), waaronder tenminste het herijken van de APV, het uitbreiden van welstandvrij bouwen, de mogelijkheid tot het afschaffen hondenbelasting, toeristenbelasting en eventueel andere heffingen die daarvoor in aanmerking komen;

- verbeteren van de veiligheid in het Stationsgebied en verbeterde voorzieningen voor fietsparkeren, inclusief de mogelijkheden om te komen tot een bewaakte fietsenstalling;

- een aanpak om te komen tot een zogenaamd ‘Verlichte Stegen beleid’ bedoeld om de huidige inbraakgevoeligheid terug te dringen. Idee is dat via de gemeente in samenwerking met een of meer ondernemers (al dan niet tegen gereduceerd tarief) inwoners een op zonnecellen werkende buitenlamp met bewegingsmelder kunnen aanschaffen;

- het daadwerkelijk aanpakken van de zogenaamde ‘Holle Kiezen’ en deze om te zetten in ordentelijke bebouwing, waaronder tenminste hoek Kennemerstraatweg-Stationsweg, voormalige supermarkt Zevenhuizerlaan en de voormalige Rabobank;

- een concrete aanpak om de stapeling in de zorgkosten tegen te gaan, waaronder de mogelijkheid van het aftoppen van eigen bijdragen in de zorgkosten.

Het college is nu aan zet; wij wachten de concrete uitwerking dit najaar meer dan belangstellend af.

Zie voor volledige tekst van de CDA-bijdrage bij de Algemene Beschouwingen: Algemene beschouwingen CDA 4 juli 2016 def

Hessel Hiemstra

Schermafbeelding 2016-07-08 om 11.07.05