Baafje

De toekomst van het Baafje houdt de gemoederen in Heiloo de laatste tijd heel erg bezig. Inwoners verenigen zich in ‘Vrienden van het Baafje’ en denken na over op wat voor manier het Baafje voor Heiloo behouden kan blijven.

Ook de fractie van het CDA zou het fijn vinden als het Baafje open kan blijven.

Echter, in deze tijd van bezuinigingen moet er goed gekeken worden naar de haalbaarheid. Er ligt een aantal scenario’s, waar onderzoek naar wordt gedaan en wethouder Hero Veger heeft regelmatig gesprekken met mensen die hem informeren over de eventuele mogelijkheden.

De CDA fractie wacht de resultaten van een komend overleg af alvorens een mening te vormen. In de commissie Maatschappelijke Zaken van oktober staat het Baafje op de agenda en zullen we hopelijk meer duidelijkheid krijgen om daarna tot een besluit te kunnen komen.

Leges gastouders

De afgelopen week heeft het bericht dat de gemeente Heiloo kosten in rekening gaat brengen voor het registreren van gastouders, een hoop stof doen opwaaien.
De CDA-fractie heeft zich laten informeren en komt tot de volgende slotsom.

In 2010 is bij wet geregeld dat ook gastouders aan bepaalde kwaliteitseisen moeten voldoen.
De registratie volgt na een inspectie van documenten en de locatie (door de GGD) en het afgeven van een beschikking door de gemeente.
De leges die de gastouders verschuldigd zijn betreffen alleen die kosten die gemaakt worden om een beschikking af te geven en zijn dus eenmalig.
Van het Rijk krijgt de gemeente een vergoeding, maar die is bij lange na niet voldoende om bovengenoemde kosten te dekken.
De kosten die daarna gemaakt worden om de kwaliteit te blijven controleren, komen voor rekening van de gemeente.
De gemeente Heiloo is zeker niet de enige die deze kosten in rekening brengt, andere gemeenten doen dat al of zijn met invoering bezig.
Alles overwegende kan de CDA-fractie de redelijkheid van deze maatregel inzien.