Leges gastouders

De afgelopen week heeft het bericht dat de gemeente Heiloo kosten in rekening gaat brengen voor het registreren van gastouders, een hoop stof doen opwaaien.
De CDA-fractie heeft zich laten informeren en komt tot de volgende slotsom.

In 2010 is bij wet geregeld dat ook gastouders aan bepaalde kwaliteitseisen moeten voldoen.
De registratie volgt na een inspectie van documenten en de locatie (door de GGD) en het afgeven van een beschikking door de gemeente.
De leges die de gastouders verschuldigd zijn betreffen alleen die kosten die gemaakt worden om een beschikking af te geven en zijn dus eenmalig.
Van het Rijk krijgt de gemeente een vergoeding, maar die is bij lange na niet voldoende om bovengenoemde kosten te dekken.
De kosten die daarna gemaakt worden om de kwaliteit te blijven controleren, komen voor rekening van de gemeente.
De gemeente Heiloo is zeker niet de enige die deze kosten in rekening brengt, andere gemeenten doen dat al of zijn met invoering bezig.
Alles overwegende kan de CDA-fractie de redelijkheid van deze maatregel inzien.