CDA: incident bespreken met fractievoorzitters

Voorafgaande aan de installatie van de raad in nieuwe samenstelling op 11 maart jongstleden, werd door de heer Gomes van de NCPN een verklaring voorgelezen. In zijn verklaring deed hij een persoonlijke aanval op ons fractielid Hiemstra, waarbij hij aangaf niet naast hem aan de vergadertafel plaats te willen nemen. Als reden wees hij op diens ingezonden brief in de Uitkijkpost van 20 januari 2010. Bovendien eiste hij een excuus van Hiemstra.
Om verdere escalatie tijdens deze bijzondere avond te voorkomen, heeft de CDA–fractie zich onthouden van verdere discussie en hebben de heren Veger en Hiemstra van plaats gewisseld.

Voor de goede orde zij vermeld dat de ingezonden brief, die een repliek bevatte op een advertentie van de NCPN een week eerder, in nauw overleg en met steun van de gehele fractie is verzonden. Aan het wisselen van de plaatsen op 11 maart jl. mag dan ook geen enkele inhoudelijke of politieke conclusie worden verbonden. Wel heeft de CDA-fractie naar aanleiding van dit incident de voorzitter van de raad verzocht de fractievoorzitters bij elkaar te roepen.

Hanny Kaan: nog niet in gemeenteraad

Hanny Kaan-Brink heeft besloten nog niet toe te treden tot de gemeenteraad van Heiloo. Hoewel ze voldoende voorkeursstemmen heeft gekregen om een zetel in te nemen heeft ze aangegeven de ruimte te laten voor zittend raadslid Hessel Hiemstra. Hanny Kaan is door de CDA-fractie wel voorgedragen als lid van de commissie maatschappelijke zaken.

Hanny: “Toen het CDA mij vroeg om kandidaat te worden heb ik bewust gevraagd om een plek achter een aantal zittende raadsleden. Daarmee zou ik gebruik kunnen maken van hun ruime ervaring. Hessel Hiemstra heeft de afgelopen periode een belangrijke rol gespeeld in de CDA-fractie. Hij verdient het in mijn ogen de zetel te houden die hij had. Uiteraard ben ik vereerd met zoveel stemmen. Ik ben dan ook heel blij dat het CDA mij heeft voorgedragen als lid van de commissie maatschappelijk zaken. Op die manier zal ik me al volop kunnen inzetten.”

Als het CDA een wethouder levert in het nieuwe college is Hanny Kaan wel beschikbaar voor een raadszetel.

CDA-kiezers: bedankt voor uw steun

De verkiezingen zijn achter de rug en de uitslagen zijn bekend. Wat was het spannend woensdagavond. De landelijke politieke ontwikkelingen hebben – helaas – een grote invloed gehad op de lokale verkiezingen.

Uiteindelijk bleek dat CDA-Heiloo de huidige drie zetels in de raad heeft kunnen behouden.

Wij zijn blij dat een groot aantal kiezers zich niet van de wijs hebben laten brengen en ons blijven steunen. Wij zullen ons dan ook met volle overtuiging blijven inzetten voor houdbare oplossingen. CDA-Heiloo blijft Bijzonder Betrokken!