Autoluw & aantrekkelijker Stationscentrum

Afgelopen maandag heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met een motie voor een verkeersarm Stationscentrum. Deze motie was een gezamenlijk initiatief van CDA en Heiloo-2000. Het Stationsplein wordt ingericht als een wandelgebied. De Stationsweg wordt alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer, zijnde bewoners en winkeliers.

Doel van deze aanpassing is om een meer overzichtelijk Stationscentrum te realiseren, waardoor de veiligheid en daarmee ook de aantrekkelijkheid van het Stationscentrum wordt vergroot. De nu voorgestelde inrichting zal na een jaar worden geëvalueerd.

Dit initiatief is nadrukkelijk met vertegenwoordigers van winkeliers en bewoners afgestemd; ook zijn de bevindingen uit de eerder gehouden evaluatie meegenomen.

CDA geeft met dit initiatief inhoud aan een eerder gedane verkiezingsbelofte. Wij zijn blij dat dit door de gehele raad wordt ondersteund en hopen op realisatie in het voorjaar van 2011.

Hessel Hiemstra