CDA-bijdrage begrotingsbehandeling

Maandag 7 november jl is in de raad de begroting 2017 behandeld. CDA-Heiloo heeft daarbij uitgesproken dat het college goed op koers ligt, maar dat in financiële zin behoedzaamheid geboden blijft. Daarbij moet het college wat ons betreft doorpakken met zaken zoals:

-       aftoppen eigen bijdragen voor zorgkosten;

-       verbeteren veiligheid Stationsplein en fietsparkeren,

-       aanpak verpauperde gebouwen, te beginnen met Zeverhuizerlaan 3/3a;

-       schrappen van overbodige regels;

-       wegonderhoud: ook verbeteren fietspaden(!)

Wij hebben voorts benadrukt dat het onderwerp eenzaamheid daadwerkelijk op de agenda moet komen en vanuit een breed perspectief en met meerdere instanties moet worden beschouwd. Dat laatste is door het college toegezegd.

Zie voor de volledige CDA-bijdrage: Begrotingsbehandeling CDA 2017

Hessel Hiemstra

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>