Eenmalige uitkering minima: voorbeeld van snel scoren

De heer Gomes (NCPN) had gisteravond zo waar een uitgewerkt voorstel. Het betrof een motie waarin werd opgeroepen om, ten laste van de algemene reserves, de minima van Heilloo de komende decembermaand een eenmalige uitkering van 75 Euro te geven.

Het is te prijzen dat de heer Gomes nu eens aangeeft wat hij wel wil, in plaats van wat volgens hem allemaal niet moet.

Het is echter bij wet verboden een dergelijke categorale uitkering te verstrekken. Daarnaast hebben wij in Heiloo – mede door onze aansporingen – een ruim minimabeleid, waaraan bovendien actief invulling wordt gegeven.

CDA-Heiloo gaat voor “inhoud” en beleid op langere termijn. De heer Gomes heeft kennelijk na afloop van de begrotingsbehandeling de krant gelezen en daar inspiratie opgedaan. Dat riekt wel sterk naar “nog even snel scoren”! Een ruime meerderheid van de Raad steunde de motie dan ook niet.