Referendum: een kans, een excuus of een goed verkiezingsitem?

Gisteravond stond op initiatief van Heiloo 2000 een voorstel tot invoering van een referendumverordening op de raadsagenda. Het onderwerp is prikkelend. Al gauw bleek echter dat het huidige voorstel veel vragen opwierp, dus ligt het voor de hand om het beter voor te bereiden en daarmee beslagen ten ijs in de commissie Bestuurlijke Zaken te behandelen, alvorens het in de Raad te brengen.

Los daarvan is CDA-Heiloo niet overtuigd van de meerwaarde. Zeker niet in verhouding met de aanzienlijke kosten voor een eventueel referendum. De basis voor een goede volksvertegewoordiging ligt volgens ons in een open oog en oor voor en met de burgers van Heiloo. Op basis daarvan zal je als volksvertegenwoordiger de balans op moeten maken en tot een keuze moeten komen.

Een referendum werkt simplificatie in de hand en kan zelfs een excuus vormen voor raadsleden om hun verantwoordelijkheid te ontlopen.

Tot slot: Heiloo 2000 heeft zich kennelijk erg laat geraliseerd dat zij dit onderdeel van hun verkiezingsprgramma nog niet had opgepakt. Beter laat dan nooit, maar het roept wel de vraag op of juist dit onderwerp nu niet een aansprekend onderwerp is voor de aankomende verkiezingen! Laat de inwoners van Heiloo zich hierover uitspreken!