CDA-Heiloo stelt programma en kandidatenlijst vast

Na een goede en intensieve discussie op 11 november jl. over het concept-verkiezingsprogramma, is het de bedoeling om tijdens de Algemene Ledenvergadering op 2 december a.s. het definitieve verkiezingsprgramma van CDA-Heiloo vast te stellen. Daarnaast zal de kandidatenlijst worden vastgesteld. Overigens: één beslissing is al op 11 november genomen: Hero Veger wordt onze lijsttrekker!

De vergadering van 11 november kenmerkte zich door een grote opkomst en een grote betrokkenheid. We kunnen daarom ook op 2 december een interessante avond tegemoet zien: aanvang 20.00 u, in het Open Huis. Van harte welkom: u kunt nu al uw stem laten gelden!