Uitkomst beschouwingen: minder regels, minder externe inhuur

De uitkomst van de algemene beschouwingen is dat er twee wijzigingsvoorstellen door de Raad zijn aanvaard. Het betreft beide CDA-voorstellen, dus wat ons betreft een vrij succesvolle avond. De avond werd overigens een beetje ‘ontsierd’ door het feit dat er drie ziekmeldingen waren. Niet geheel toevallig een drietal dat maandag tijdens de eerste avond van de beschouwingen nog dicht bij elkaar zat…

Het betreft in de eerste plaats het halveren van de kosten van externe inhuur en wervingskosten nieuw personeeel. CDA-Heiloo is er niet van overtuigd dat in de huidige arbeidsmarkt de gevraagde bedragen noodzakelijk zijn. Een rem op deze uitgaven is – zeker in deze tijd – een goed signaal. Een meerderheid van de Raad kon zich hier in vinden.

Dat zelfde geldt voor ons tweede voorstel om op korte termijn te komen tot minder regels (deregulering). De laatste tijd zijn er veel publicaties geweest en er zijn zelfs ambassadeurs c.q. burgemeesters die zich in werkgroepen hard maken voor een betere dienstverlening en minder regels. Voor zowel het college als de ambtelijke organisatie geldt: “willen = kunnen!” De nu aangenomen motie is een belangrijke stok achter de deur voor concrete stappen naar minder regels en goede dienstverlening.