Helder vervolg noodzakelijk op aansluiting A9

Zoals bekend wil het college van B&W van Heiloo een nieuwe overeenkomst sluiten over de aansluiting A9 en de realisering van groenprojecten. De gemeenteraad van Heiloo krijgt op 3 maart aanstaande de gelegenheid daarover zijn zienswijze te geven.

Samen met de andere collegepartijen Heiloo2000, D66/GroenLinks en PvdA constateren wij dat de nieuwe overeenkomst een sterke verbetering is, die een aansluiting A9 – waartoe al in 2001 is besloten – een stuk dichterbij brengt. Wij constateren echter tevens dat het ook met deze verbeterde overeenkomst – zeker in economisch moeilijke tijden – volstrekt ongewenst is dat Heiloo daarmee haar huidige voorzieningenniveau in de waagschaal stelt. De kosten onder deze nieuwe overeenkomst voor de gemeente Heiloo zijn gemaximeerd op een bedrag van 8.5 miljoen euro, waarbij het college aangeeft dat meer dan de helft van dit bedrag ‘hard’ gedekt is.

Als collegepartijen eisen wij echter dat zowel de raad als de inwoners op goede wijze worden geïnformeerd en betrokken bij de verdere uitwerking van de aansluiting A9. Om die reden verzoeken wij in een gezamenlijke motie het college de vervolguitwerking van de aansluiting A9 op een gedegen en transparante wijze ter hand te nemen door uiterlijk 1 juni 2014 de volgende acties uit te voeren:

a. De NoFa 1 juridisch en procedureel correct af te sluiten.

b. Een extern, gerenommeerd bureau een analyse uit te laten voeren naar de financiële risico’s van de grondexpoitaties Zandzoom, Zuiderloo en Boekelermeer na verwerking van de Overeenkomst Nieuwe Strandwal, in relatie tot de draagkracht van Heiloo en toekomstige ontwikkelingen.

c. De raad te betrekken bij de verdere uitwerking van het tracé van de aansluitingen op de A9, waarbij in ieder geval belangen van de Golf Club Heiloo aan de orde worden gesteld.

d. Een plan op te stellen voor de noodzakelijke maatregelen voor een adequate afwikkeling van het verkeer van en naar de nieuwe aansluiting, inclusief een goede oost-west verbinding met een spoortunnel en inclusief een regionaal gedragen visie op de afwikkeling van het kustverkeer.

e. Concreet aan te geven in welke mate de invulling van het ‘groen’ onder de vlag van de Overeenkomst Nieuwe Strandwal gestalte krijgt ten opzichte van de invulling zoals oorspronkelijk overeengekomen in de NoFa 1.

Op deze wijze geeft Heiloo consistent uitvoering van het besluit om te komen tot een aansluiting A9, maar wordt tevens duidelijk op welke wijze het vervolg daarop gestalte krijgt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>