Open brief aan Kennemer Wonen

Geachte directie,

Kennemer Wonen is een sleutelspeler in de regio als het gaat om betaalbaar en ook duurzaam wonen. Al vele jaren vervult u uw rol met verve. Onder andere in “Alkmaar op Zondag” van 16 februari jl. mogen wij uw terugblik op 2019 vernemen.

Kennemer Wonen maakt zich daarin – terecht – zorgen over het feit dat de vraag naar (goedkope) woningen sneller stijgt dan uw woningvoorraad. U stelt kritisch vast dat de toename van de woningvoorraad fors achterblijft bij de eerder gemaakte prestatieafspraken met de gemeenten. De reden is volgens u het niet op tijd beschikbaar komen van locaties, langdurige bestemmingsplanprocedures en een terughoudende Provincie.

Wij hebben als CDA-Heiloo inmiddels kennis genomen van de nieuw gemaakte  prestatieafspraken: daaruit blijkt dat er in 2020 in Heiloo door u geen (= 0) nieuwe woningen worden opgeleverd of aanbesteed. Wel zoekt u nog geschikte locaties voor 19 nieuwbouwwoningen om aan de eerder gemaakte afspraken te voldoen.

Ook heeft u met de gemeente het volgende afgesproken (zie: jaarplan-2020-heiloo ): “Corporatie en gemeente werken in 2020 actief samen om de voorraad sociale huurwoningen op peil te houden. Doel is dat er snel extra aanbod komt van sociale woningen. De gemeente zorgt ervoor dat procedures snel worden doorlopen en vergunningen worden afgegeven.”

Hier ligt wat ons betreft een schot voor open doel: wij hebben als CDA-Heiloo twee heel concrete suggesties om snel de woningvoorraad aan te vullen:

  1. CDA-Heiloo pleit ervoor dat Kennemer Wonen het complex Ypehove aankoopt, zodat de voorraad betaalbare woningen direct wordt uitgebreid en wordt voorkomen dat deze woningen door een private partij worden omgezet naar (te) dure woningen.
  2. CDA-Heiloo pleit ervoor dat Kennemer Wonen, in samenspraak met de gemeente, actief aan de slag gaat metgeschikte inbrei-locaties, bijvoorbeeld de voormalige garage op de hoek Zeeweg – Westerweg.

Wij vermoeden dat deze suggesties op veel draagvlak kunnen rekenen, niet alleen bij onze inwoners maar ook in de lokale politiek. Wij horen graag van u!

Met vriendelijke groet,

Fractie CDA-Heiloo,

Hessel Hiemstra, Mart Brouwer de Koning

Hein Korthouwer, Ellen Jorna, Marie Josée Hamers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>