Verkiezingsprogramma CDA-Heiloo 2018 – 2022

Het verkiezingsmotto van CDA-Heiloo is: ‘Leef! Samen!’ Wij benadrukken daarmee dat de mens in de samenleving centraal staat en niemand er alleen voor staat.

Het verkiezingsprogramma CDA-Heiloo 2018-2022 bestaat uit concrete speerpunten die  aan de hand van de volgende 5 thema’s zijn weergegeven:

I.         Sociale en veilige gemeente voor en met iedereen!

II.         Duurzaam, groen en aantrekkelijk

III.         Ondernemend bereikbaar en vernieuwend!

IV.         Solide financiën, samen investeren in de toekomst

V.         Gemeente als dienstverlener, dicht bij de burger!

Wij heten u ook van harte welkom op onze speciale  verkiezingssite:

heiloo-stem-wijs.nl

Daar vindt u in een oogopslag het programma, onze kandidaten en onze campagne-activiteiten.