Uitstel Verkeersplan lost niets op

Als de voortekenen niet bedriegen zal komende maandag in de gemeenteraad een pittig debat plaatsvinden over het Verkeersplan 2018. Essentie van het plan is meer ruimte voor voetgangers en fietsers, ruimte voor de Denktank Verkeer om een gezamenlijk alternatief voor het autoverkeer uit te werken en een ‘terugvaloptie’ waarbij in ieder geval recht gedaan wordt aan het terugdringen van het autoverkeer op de Stationsweg en de Kerkelaan.

Het voorstel is vorige maand niet in de commissie Openbare Ruimte besproken, omdat de meerderheid van de toen aanwezige raadsleden (lees: leden van de oppositie die aanwezig waren) vond dat het plan uitgesteld moest worden. Argumenten: niet ‘doorduwen’, inspraak bewonersgroepen meewegen.

Om met het laatste te beginnen: de bewonersgroepen, die op die avond toch hebben ingesproken, gaven juist aan dat het voorstel om binnen drie maanden een gedragen uitwerking te presenteren best wel haalbaar is. En bovendien was te beluisteren dat verder uitstel ongewenst is. (Behoudens Heillooze Weg, die echter tegen elk voorstel lijkt te zijn).

Wat betreft ‘doorduwen’ geldt de kanttekening dat, toen vorig jaar vertraging optrad in het opstellen van het Verkeersplan wegens het doorrekenen van de meest recente gegevens, deze vertraging raadsbreed werd betreurd. Het is juist logisch dat het huidige college deze fase wil afronden met een concreet besluit. Een besluit overigens, waarbij de Denktank ruimte heeft om alternatieven uit te werken en het voorstel te optimaliseren.

Wellicht hebben de betrokken oppositiepartijen iets te snel van leer getrokken? Hopelijk durven zij het debat komende maandag wel aan en geven zij gehoor aan de bewoners, die juist geen uitstel willen en de hoofdlijnen van het Verkeersbeleid eindelijk vastgesteld willen zien.

Belangrijk punt: in alle gevallen, zelfs in het hypothetische geval zonder aansluiting A9, is actie nodig om de overbelasting op met name op de Stationsweg en Kerkelaan aan te pakken. Het Verkeersplan doorschuiven is daarmee een ontkenning van de noodzaak om door te pakken en doet geen recht aan de gedane inspanningen van het grootste deel van de Denktank en andere insprekers.

Kortom: Uitstel Verkeersplan lost niets op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>