Theetuin aan Zanderslootweg?

De aankomende vergadering van de commissie Openbare ruimte komt aan de orde de wenselijkheid van een theetuin aan de Zanderslootweg.

Wij vinden het een prima idee om in een dergelijke omgeving iets meer te bieden voor de vele wandelaars en fietsers. Echter, deze locatie achten wij niet geschikt voor een theetuin. Wij vinden dat de bestemming agrarisch gebied moet blijven om zodoende volkstuinen te kunnen inrichten en daarnaast nemen wij de bezwaren van de naburige volkstuinders serieus.

Zoals gezegd, het idee voor een theetuin vinden wij uitstekend en wanneer het bestemmingsplan Landelijk Gebied in de nabije toekomst wordt gewijzigd, zullen wij er naar streven een geschikte locatie voor een eenvoudige horeca-gelegenheid op te nemen. Concrete suggesties zullen wij daarin zeker meenemen.