Stem op CDA, stem voor onze regio, stem op Jelle!

Namens de fractie van CDA-Heiloo spreken Hessel Hiemstra en Mart Brouwer hun steun uit voor Jelle Beemsterboer uit Tuitjenhorn: “Wij willen niet alleen een sterk landelijk CDA, maar vinden het ook belangrijk dat het lokale CDA vertegenwoordigd is in de Tweede Kamer. Zo kunnen ideeën uit onze regio sneller hun weg vinden naar landelijke besluitvorming. Andersom kunnen de regionale Kamerleden kansen die landelijk beleid brengt snel overbrengen naar inwoners en ondernemers.”

Op de spandoeken en posters die momenteel te zien zijn roept de 36-jarige Jelle Beemsterboer op te stemmen voor onze regio, dus voor Heiloo. Beemsterboer: “Ik laat op alle verkiezingsposters mijn telefoonnummer drukken, want het is belangrijk dat mensen mij ook de komende vier jaar kunnen benaderen”.

Dat is pas betrokkenheid! CDA-Heiloo:  “Een stem op Jelle is een stem voor Wopke, oftewel: Nu Doorpakken!”

Jelle Beemsterboer

Goed Nieuws #9: Heiloo gereed voor Tweede Kamer verkiezingen

Beste lezer, dit is de negende in een serie Heilooër weekberichten waarin wij als CDA-fractie in deze ingewikkelde tijd elke week een positief punt willen belichten. Er gaan immers heel veel dingen hartstikke goed, die het vermelden waard zijn!

In verband met de corona-maatregelen zien de verkiezingen er dit keer anders uit. Al sinds oktober wordt er ook in Heiloo achter de schermen door velen hard gewerkt om de verkiezingen goed en veilig te laten verlopen. En al die mensen doen het ergens voor, want laten we wel wezen: goed georganiseerde verkiezingen zijn essentieel voor een democratie!

U kunt alle spelregels en getroffen maatregelen nalezen via: www.heiloo.nl/verkiezingen.

Alles op de rit voor TK-verkiezingen in Heiloo

 

 

Goed Nieuws #8: Burgemeesterspost Heiloo in trek!

Beste lezer, dit is de achtste in een serie Heilooër weekberichten waarin wij als CDA-fractie in deze ingewikkelde tijd elke week een positief punt willen belichten. Er gaan immers heel veel dingen hartstikke goed, die het vermelden waard zijn! 

De burgemeesterspost van ons mooie dorp Heiloo is in trek: maar liefst 31 personen hebben gesolliciteerd: 18 mannelijke en 13 vrouwelijke kandidaten.

Dit heeft Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland, meegedeeld aan de gemeenteraad van Heiloo.

Van deze kandidaten hebben/hadden 25 personen een (fulltime) functie in het (lokaal) openbaar bestuur, 6 personen hebben/hadden een functie daarbuiten.

De Vertrouwenscommissie, bestaande uit de fractievoorzitters van de partijen die in de raad van Heiloo zitten, gaan samen met De Commissaris van de Koning aan de slag met het selectieproces. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting in juli 2021 worden benoemd.

Bericht Provincie Nh 16 feb 2021

 

 

Goed Nieuws #7: Heiloo verlengt en breidt corona-steun uit

Beste lezer, dit is de zevende in een serie Heilooër weekberichten waarin wij als CDA-fractie in deze ingewikkelde tijd elke week een positief punt willen belichten. Er gaan immers heel veel dingen hartstikke goed, die het vermelden waard zijn! 

De gemeente Heiloo heeft besloten de steun aan culturele en welzijnsorganisaties, sportverenigingen en ondernemers te verlengen en zo te blijven helpen de coronacrisis weer te boven te komen.

Nieuw is dat ook maatschappelijke partijen die niet bij de gemeente huren ondersteuning kunnen krijgen in de huisvestingskosten als zij door corona financiële schade hebben geleden.

Een mooi staaltje Natuurlijk Heiloo: We zijn er voor elkaar!

Zie ook: https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210217_97254985

Voortzetting coronasteun

 

 

 

Goed Nieuws #6: Sneeuw & school!

Beste lezer, dit is de zesde in een serie Heilooër weekberichten waarin wij als CDA-fractie in deze ingewikkelde tijd elke week een positief punt willen belichten. Er gaan immers heel veel dingen hartstikke goed, die het vermelden waard zijn! 

Afgelopen maandag was voor vele kinderen van de basisscholen de eerste  echte dag op school. Maar het was gelijk ook feest met al die sneeuw: echte winters blijken in Nederland dus toch nog voor te komen.

Al met al een mooie start van de week, waarbij hoopvol wordt uitgekeken naar het weekend en er mogelijk genoeg ijs ligt voor de broodnodige schaatspret!

Zie ook: https://www.uitkijkpost.nl/nieuws/algemeen/39220/in-de-sneeuw-terug-naar-school

Sneeuwplezier in Heiloo (Uitkijkpost 8 jan 2021)

 

Goed Nieuws #5: Ondernemers Heiloo bundelen digitale krachten!

Beste lezer, dit is de vijfde in een serie Heilooër weekberichten waarin wij als CDA-fractie in deze ingewikkelde tijd elke week een positief punt willen belichten. Er gaan immers heel veel dingen hartstikke goed, die het vermelden waard zijn!

Afgelopen week is een nieuw platform online gegaan, waarbij de ondernemers in Heiloo de krachten hebben gebundeld: OndernemersinHeiloo.online

Via deze site of via de app zijn de lokale ondernemers in 1 oogopslag te raadplegen en kunnen bestellingen worden gedaan. Het is de bedoeling om dit platform stap voor stap uit te breiden: een uitstekend initiatief om zelfs in deze moeilijke tijd elkaar te vinden: het is de kortste weg naar de lokale middenstand en de culturele instellingen. Een topidee!

website ondernemersinheiloo.online

 

 

 

 

 

 

 

Goed Nieuws #4: Eerder inspraak

Beste lezer, dit is de vierde in een serie Heilooër weekberichten waarin wij als CDA-fractie in deze ingewikkelde tijd elke week een positief punt willen belichten. Er gaan immers heel veel dingen hartstikke goed, die het vermelden waard zijn!

Met ingang van het nieuwe jaar vergadert de raad van Heiloo volgens een nieuw model. Doel van de nieuwe werkwijze is om inwoners eerder te betrekken bij de besluitvorming en dat zou moeten leiden tot betere besluiten.

Het nieuwe model wordt stapsgewijs ingevoerd. Begonnen wordt met raadsinformatieavonden die voortaan openbaar zijn. Op een later moment komen er ook dialoogtafels en informatiemarkten. Zie ook onderstaand artikel in het NHD van 23 januari jl.

De raads- en commissieleden zijn deze week aan de hand van een goed bezochte training begonnen om zich de nieuwe werkwijze eigen te maken. Kortom: elke week een stapje beter!

NHD 23 jan 2020

 

 

 

Goed Nieuws #3: Renovatie Het Baafje gestart!

Beste lezer, dit is de derde in een serie Heilooër weekberichten waarin wij als CDA-fractie in deze ingewikkelde tijd elke week een positief punt willen belichten. Er gaan immers heel veel dingen hartstikke goed, die het vermelden waard zijn!

Zoals afgelopen week in de Uitkijkpost werd vermeld: de renovatie van Het Baafje is gestart. Deze prachtige voorziening voor Heiloo wordt hiermee gereed gemaakt voor de toekomst en daar zullen vele inwoners dus nog veel van kunnen genieten.

Hopelijk kunnen we het resultaat bewonderen onder het genot van een fraaie zomer!

Zie: www.uitkijkpost.nl/nieuws/algemeen/38939/renovatie-het-baafje-gestart

Start renovatie Het Baafje

 

 

 

Goed nieuws #2: nieuwe coalitie kan van start!

Deze week is een vernieuwd coalitieakkoord afgesloten tussen CDA, VVD, D66, PvdA en HeilooLokaal. Hiermee ligt een stevige basis voor een stabiel en slagvaardig bestuur in Heiloo. En dat is wat ons mooie dorp verdient, juist in deze ingewikkelde coronatijd.

Het akkoord is opgesteld op basis van het akkoord uit 2018, aangevuld met aanpassingen gebaseerd op de ontwikkelingen van de laatste jaren en de visies hierop van de deelnemende partijen.

Op het onderdeel sociaal domein, de portefeuille van onze wethouder Elly Beens, is het huidige beleid bekrachtigd. Op twee andere belangrijke onderdelen borduurt het akkoord verder op twee moties die de CDA-fractie eind vorig jaar heeft ingediend en door de raad zijn vastgesteld: (1) bijdrage aansluiting A9 is taakstellend en (2) gestructureerde en slagvaardige aanpak met benutten van inbreilocaties in Heiloo, vooral ten behoeve van starters en ouderen. Voorts krijgt duurzaamheid een steviger accent en wordt werk gemaakt van een nieuwe werkwijze van de gemeenteraad, waarmee de inwoners eerder en beter worden betrokken bij de besluitvorming.

Dit alles is ingekaderd met heldere afspraken over de financiën, zodat ook op dit punt een robuust akkoord is bereikt.  Al met al: een stevige basis (en uitdaging!) voor de resterende collegeperiode.

Het college wordt vanuit D66 aangevuld met de heer Peter van Diepen, de huidige fractievoorzitter van D66 in Alkmaar. Wij hebben er vertrouwen in dat samen met Rob Obdam (VVD) en Elly Beens deze klus kan worden geklaard.

Het is de bedoeling dat het aangevulde coalitieakkoord en het nieuw samengestelde college op 19 januari tijdens een extra gemeenteraadsvergadering worden gepresenteerd.

U kunt het akkoord hier nalezen:  Coalitiedocument Heiloo 2021-2022 def

Goed nieuws #1: Burgemeesters Heiloo groeten u!

Beste lezer, dit is de eerste in een serie Heilooer weekberichten waarin wij als CDA-fractie in deze ingewikkelde tijd elke week een positief punt willen belichten. Er gaan immers heel veel dingen hartstikke goed, die het vermelden waard zijn!

Het jaar is nog maar net begonnen en niet een maar twee Heilooër Burgemeesters hebben een mooie nieuwjaarsboodschap voor ons opgenomen. Hans Romeyn en kinderburgemeester Jayden de Vries wensen u allen een goed en gezond 2021 toe!

PS: toch gaaf dat wij niet 1 maar 2 van zulke Burgemeesters hebben!

https://www.heiloo.nl/nieuwsberichten/nieuwjaarstoespraak-van-burgemeester-en-kinderburgemeester-heiloo

https://www.facebook.com/watch/GemeenteHeiloo/

Burgemeesters Heiloo nieuwjaar 2021